top of page

STT – pagrindinė antikorupcinė institucija Lietuvoje

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau STT) – pagrindinė antikorupcinė institucija Lietuvoje, atskaitinga Prezidentui ir Seimui. STT veikla apima keturias kryptis – korupcinių nusikaltimų tyrimą, korupcijos prevenciją, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir antikorupcinio sąmoningumo didinimą. STT taip pat vykdo Lietuvai svarbios 2022–2033 m. nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais ir jos plano įgyvendinimo stebėseną. STT pareigūnai, kuriems keliami aukščiausi moralės ir skaidrumo standartai, savo darbu stengiasi suvaldyti korupciją ir stiprinti skaidrumą Lietuvoje bei užsienyje.


STT suteikia galimybę profesiniam tobulėjimui, turi tiek horizontalias, tiek vertikalias karjeros galimybes. Jaunam ar jau patyrusiam profesionalui yra suteikiamos visos galimybės kilti karjeros laiptais. Kiekvienas pareigūnas Tarnybai yra unikalus ir vertinamas. Kiekvienam darbuotojui yra suteikiama galimybė profesiniam tobulėjimui tiek pasirinktoje sferoje papildomai investuojant į jo kvalifikacijos kėlimą, tiek siekiant keisti kryptį bei išbandyti save kitoje srityje. Lanksti motyvacinė sistema leidžia koncentruotis į asmeninį tobulėjimą, sportą, lankstų darbo grafiką. STT yra orientuota į kokybę nešančius pokyčius ir ilgalaikį rezultatą mūsų valstybėje.


Asmenys, ketinantys tapti pretendentais į STT, privalo būti ne jaunesni nei 18 ir ne vyresni nei 60 metų, nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, mokantys valstybinę kalbą, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, taip pat tinkantys konkrečioms pareigoms pagal išsilavinimą, intelekto, asmenines ir moralines savybes, dalykinį pasirengimą ir sveikatos būklę. Priklausomai nuo pozicijos į kurią pretenduojama, gali būti keliami specifiniai reikalavimai dėl konkrečių žinių, užsienio kalbų mokėjimo, profesinio pasirengimo ar patirties. Tarnyba didelį dėmesį skiria kandidatų motyvacijai, norui dirbti Tėvynės labui bei kritiniam mąstymui.


Šiuo metu STT siūlo dirbti tyrimų koordinavimo valdybos Turto paieškos skyriaus pareigūnu, analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos Taktinės analizės skyriaus pareigūnu, tyrimų koordinavimo valdybos Turto paieškos skyriaus pareigūnu, analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos Taktinės analizės skyriaus pareigūnu, antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnu, ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnu Panevėžyje, sistemų tinklo administratoriumi, .NET programuotoju, ORACLE duomenų bazių administratoriumi. Taip pat analogiškai atrankos būdu praktikai STT galėtų priimti studentus į ikiteisminio tyrimo skyrių, komunikacijos skyrių ar analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos Taktinės analizės skyrių. Pagrindinė antikorupcinė institucija Lietuvoje taip pat dalyvauja mentorystės programoje, kurios metu studentams gali būti suteikiama galimybė susipažinti su STT veikla iš arčiau. Mentorystės metu yra skiriamas mentorius pagal dominančią veiklos, dažnu atveju studijų, kryptį, skiriamos tam tikros užduotys atlikimui, komunikuojama su studentu.

Comments


bottom of page