top of page

„Lietuvos bankas“ – centrinis Lietuvos Respublikos bankas

„Lietuvos bankas“ yra centrinis Lietuvos Respublikos bankas. „Lietuvos banko“ misija – kurti naudą visuomenei siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros. To yra siekiama įvairiais būdais.


Kartu su kitų euro zonos šalių centriniais bankais „Lietuvos bankas“ dalyvauja priimant visai Europai svarbius Eurosistemos pinigų politikos sprendimus. Nuo jų priklauso palūkanų normų visoje euro zonoje lygis ir kainų raida. Tam, kad priimti pasvertus sprendimus, atidžiai stebima šalies ekonomika, skelbiamos su jos raida susijusias prognozės, atliekami ekonomikos tyrimai, vertinamas Lietuvos finansų sistemos stabilumas ir galimos rizikas.


Dauguma naudojasi komercinių bankų ir kredito unijų, draudimo bendrovių, mokėjimo, elektroninių pinigų ir kitų finansų įstaigų paslaugomis. „Lietuvos banko“ specialistai taiko įvairias priemones, kad jų veikla būtų patikima, skaidri ir atitiktų įstatymus. Kilus ginčų tarp vartotojų ir finansų įstaigų, juos nešališkai sprendžia.


„Lietuvos bankas“ yra atsakingas už visos šalies finansų sistemos stabilumą. Siekdamas užkardyti ekonomikai pavojingų kredito burbulų pūtimąsi, naudoja priemones rizikoms mažinti. Atsakingojo skolinimo nuostatai padeda užtikrinti, kad gyventojai skolintųsi, o skolintojai skolintų atsakingai ir prisiimta našta netaptų per didelė.


Gyventojai ar įmonės kasdien dalį elektroninių pervedimų atlieka per „Lietuvos banko“ prižiūrimas mokėjimo sistemas.


Be to, „Lietuvos bankas“ į apyvartą išleidžia grynuosius pinigus – eurų banknotus ir monetas, juos beveik kasdien kiekvienas laikome rankose, mokame už prekes ir paslaugas. „Lietuvos bankas“ taip pat atsakingas už Lietuvos aukso atsargas. Jam patikėta tiesiogiai valdyti ir kitą Lietuvos finansinį turtą. „Lietuvos banko“ profesionalai jį investuoja. Iš uždirbtų lėšų padengiamos organizacijos išlaidas, o didžioji dals pelno pervedama į valstybės biudžetą.


„Lietuvos bankas“ siekia būti pažangus, iniciatyvus ir atviras Eurosistemos centrinis bankas.


„Lietuvos bankas“ nuolat laukia atsakingų, sąžiningų, analitiško ir inovatyvaus mąstymo bei motyvuotų žmonių, kurie nori dirbti prasmingą darbą. Šiuo metu laukia studentų praktikai Ekonomikos, Finansinio stabilumo, Rinkos infrastruktūros ir kituose departamentuose. Sėkmingai praėję praktikos laikotarpį, galite sulaukti darbo pasiūlymo.

„Lietuvos banką“ verta rinktis dėl prasmingo darbo Lietuvai, puikių mokymosi ir ekspertinių žinių taikymo galimybės, draugiškų ir kompetentingų kolegų.

Opmerkingen


bottom of page