top of page

Praktikantai Finansų ministerijoje

Neapmokama praktika

2024 m. gruodžio 31 d.

Valid until:

Kviečiame atlikti praktiką Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje


Pageidavimą atlikti praktiką pateikite el. paštu finmin@finmin.lt. Laiške nurodykite, kuriame ministerijos administracijos padalinyje/ ministerijos veiklos srityje norite atlikti praktiką, pridėkite gyvenimo aprašymą. • Mokesčių politikos departamentas į praktiką priimtų tris ekonomikos ir finansų, apskaitos ir audito, vadybos, verslo ir teisės studijų programų studijų studentus ar absolventus. Praktikos metu būtų suteikiamos galimybės susipažinti su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais, mokestinių teisės aktų projektų rengimu, mokesčių administravimu, mokesčių administratorių veikla, tarptautinio apmokestinimo praktika, o kartu ir su šiuo metu aktualiomis tarptautinėmis iniciatyvomis mokesčių srityje.


 • Valstybės iždo departamento Likvidumo ir rizikos valdymo skyrius laukia praktikanto, pasižyminčio kruopštumu ir atsakingumu. Praktikos pozicijai reikalingos kompetencijos: geri analitiniai įgūdžiai, ekonometrinės žinios, privalumas – gebėjimas dirbti R programa.


 • Investicijų departamento Sisteminių kompetencijų skyrius į praktiką priimtų aukštesniųjų kursų studentą. Praktikos metu siūloma išanalizuoti, kas ir kaip naudoja skelbiamus ES investicijų projektų atvirus duomenis bei teikti pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto panaudojimo galimybių ES fondų administravo procese.


 • Investicijų departamento Žaliųjų investicijų skyrius į praktiką priimtų aukštesniųjų kursų studentą, kurį domintų energetikos, aplinkos ir transporto sektorių pažangos lėšų finansavimo šaltinių analizės tema. Praktikos užduotis – investicijų krypčių ir jų finansavimo šaltinių administravimo schemų/matricos parengimas.


 • Investicijų departamento Investicijų į ekonomikos augimą skyrius į praktiką priimtų aukštesniųjų kursų studentus ir siūlo dvi praktikos temas: 1. Investicijų į švietimą efektyvumo analizė (vertinimų, kitų šalių pavyzdžių, EK, EBPO ir kitų organizacijų rengiamų dokumentų ar gairių nagrinėjimas ir apibendrinimų ir pasiūlymų teikimas, siejant su Lietuvos įgyvendinamomis priemonėmis ir viešosiomis intervencijomis); 2. Regionų plėtrai skirtų investicijų tikslingumo analizė (regionų plėtros tarybų rengiamų priemonių ir savivaldybių rengiamų teritorinių strategijų nagrinėjimas, apibendrinimų ir siūlymų teikimas, atsižvelgiant į EK, Lietuvos ir tarptautinių organizacijų gaires ir vertinimus bei nacionalinėse strategijose nustatytus tikslus).


 • Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupėje laukiami informatikos mokslų krypties studentai. Praktikos pobūdis susijęs su apskaitos procesų analize ir sistemomis.


 • Informacinių technologijų departamentas informatikos mokslų krypties studentams siūlo praktiką įvairiose srityse: informacinių technologijų sistemų administravimo, kibernetinio saugumo ir pan.


 • Veiklos valdymo departamentas į praktiką priimtų Vilniaus universiteto studentą, besimokantį vadybos, teisės, verslo, viešojo administravimo studijų kryptyje. Kandidatas turėtų pasižymėti šiomis savybėmis: būti organizuotas, patikimas ir atsakingas, turėti analizės ir pagrindimo, komunikacijos kompetencijas. Pageidautinas teisės aktų išmanymas.


 • Centralizuotas vidaus audito skyrius kviečia atlikti praktiką audito srityje. Laukiame VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bei Teisės fakulteto studentų.


 • Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė laukia praktikanto, norinčio sudalyvauti naujos informacinės sistemos kūrimo procese. Šiuo metu yra kuriama strateginio valdymo informacinė sistema, kurioje kaupiami valstybės strateginių dokumentų duomenys, valstybės institucijų programavimo ir veiklos lygmens dokumentų duomenys, apimantys valstybės ir institucijų strateginius tikslus, uždavinius, biudžeto programas, priemones ir veiklas, kuriomis siekiama pažangos valstybės veiklos srityse. Pagrindiniai praktikos uždaviniai: Strateginio valdymo informacinės sistemos funkcionalumų testavimas, sistemos duomenų analizė ir vertinimas, kitų su sistemos kūrimu susijusius darbų atlikimas.


 • Komunikacijos skyrius laukia universitetų ar kolegijų studentų, besimokančių komunikacijos mokslų, viešųjų ryšių, reklamos vadybos ir kitų panašių studijų krypčių dalykus. Praktikos pobūdis: dalyvavimas viešųjų ryšių akcijų planavimo procese (tarp jų partnerystė įgyvendinant viešųjų pirkimų būdu sudarytas sutartis), asistavimas renginių organizavimo procese.

Contacts:

+37052390152

bottom of page