top of page

Eksperimentiniai ir skaitiniai fizikinių-cheminių procesų tyrimai

Neapmokama praktika

2024 m. balandžio 30 d.

Galioja iki:

Kviečiame atlikti privalomąją, savanorišką at Lietuvos mokslo tarybos remiamą praktiką ar rengti baigiamąjį darbą. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.  Praktika šiose srityse: 

- DEGIMO PROCESŲ TYRIMAI

 - MIKROPLASTIKO KAUPIMOSI DUMBLE IR DIRVOŽEMYJE TYRIMAI 

- ŠILUMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KOMPONENTUOSE

 - MEDŽIAGŲ ANALIZĖ IR TYRIMAI

 - PLAZMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI

 - LIETUVOS UPIŲ NUOTĖKIO TYRIMAI KLIMATO KAITOS SĄLYGOMIS

 - SRAUTŲ DINAMIKOS TYRIMAI

 - TYRIMAI RAMAN SPEKTROMETRINE SISTEMA

 - TAKIŲJŲ TERPIŲ TYRIMAI

 - SKAITINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMAS 

- SKAITINIS ĮVAIRIŲ FLUIDŲ DINAMIKOS MODELIAVIMAS (CFD)

 - ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS 


 Praktikos temas ir jų aprašus rasite: https://www.lei.lt/karjera/ 


Atlikus praktiką, magistrantus, besirengiančius studijuoti doktorantūroje, įdarbiname.

Kontaktai:

+37037401809

bottom of page